Cenovnik

*Napomena: Ako ne vidite cene na mobilnom uređaju, pokušajte da skrolujete desno

Vrsta kursa Fond časova Cena
Opšti kurs 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 80 min 4500 din mesečno
Letnji intenzivni kurs - opšti 24 časa, 4 nedelje, sa dinamikom tri puta nedeljno po 160 min 13 500 din za ceo kurs
Konverzacijski kurs 16 časova, 2 puta nedeljno po 80 min 4500 din mesečno
Kurs poslovnog jezika 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 80 min 6000 din mesečno
Priprema za međunarodne ispite: KET, PET, FCE, CAE, CPE Četiri meseca, dva puta nedeljno po 80 min ili jednom nedeljno 160 min 6000 din mesečno
Priprema za međunarodne ispite: IELTS i TOEFL 24 časa (3 meseca), dva puta nedeljno po 80 min 6000 din mesečno
Individualni časovi - opšti po dogovoru 1700 din po času (paket od 10 časova – 15 000 din.)
Individualni časovi - konverzacijski po dogovoru 1500 din po času (paket od 10 časova – 13 000 din.)
Individualni časovi - priprema za međunarodne ispite po dogovoru 1900 din po času (paket od 10 časova – 17 000 din.)
Individualni časovi - poslovni i stručni jezik po dogovoru 1900 din po času (paket od 10 časova – 17 000 din.)
Individualni časovi - priprema za intervju za posao 3-5 časova 2000 din po času
Simulacija međunarodnih ispita (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) 1 termin, po dogovoru 2000 din
Kursevi za firme po dogovoru Kontaktirajte nas za više detalja